Trang hiện tại : Trang chủ Tin tức Khôi phục sắc phong cho Thầy Thím

Khôi phục sắc phong cho Thầy Thím

Di tích lịch sử Văn hóa Dinh Thầy Thím đã được Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành quyết định số 2890-VH-QĐ ngày 27/9/1997 công nhận là Di tích kiến trúc – nghệ thuật cấp Quốc Gia.

Sự tích Thầy Thím có ghi nhận : Sau khi Thầy Thím mất, vua Thành Thái năm thứ 18 có xen xét lại án xử trước đây và ban sắc phong cho Thầy Thím là : “ Chí Đức Tiên Sinh Tôn Thần, Chí Đức Nương Nương Tôn Thần” ( Trích : trang 15,  Di tích Lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím – Nhà xuất bản Đồng Nai  xuất bản ngày 8/10/2012 ). Với nhiều lý do khác nhau bản sắc phong nầy không còn lưu giữ tại Dinh.

Thể theo nguyện vọng của bà con dân làng, vừa qua BQL di tích lịch sử Dinh Thầy Thím đã nhờ Ông Lê Công Sĩ – ở Bình Dương phục chế lại sắc phong cho Thầy Thím. Phòng Văn hóa thông tin thị xã La Gi xin giới thiệu để mọi mọi người có điều kiện tìm hiển nhiều hơn về sự tích Thầy Thím .

Mẫu sắc phong :
                                Trịnh văn Thái – Trưởng Phòng VHTT thị xã LaGi.