Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý
07:08 Thứ Tư 16-08-2023
                  Con đường Ngô Đức Tốn có chiều dài 1.846,35 mét  tổng giá trị đầu tư  là 14.522.527.855đ sau hơn 4 tháng thi công đến nay đã hoàn thành. Đây là công trình  được thực hiện trong năm Du lịch Bình Thuận - 2023  nhằm phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong xã Tân Tiến và cũng là con đường để du khách vào tham quan Dinh Thầy Thím . 
09:10 Thứ Ba 11-10-2022
11:10 Thứ Hai 10-10-2022
NGÀY 12/1/2022  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/ QĐ-BVHTTDL ĐƯA LỄ HỘI DINH THẦY THÍM VÀO DANH MỤC VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 
NGÀY 3/12/2021 UBND THỊ XÃ LAGI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1585/ QĐ/UBND CÔNG NHẬN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM - NHIỆM KỲ 2021 - 2026
14:10 Thứ Tư 27-10-2021
 TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 TẠI THỊ XÃ LAGI CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT ..
15:10 Thứ Năm 21-10-2021
 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021
08:10 Thứ Ba 19-10-2021
 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021