Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO DINH THẦY THÍM

XÂY DỰNG TƯỜNG RÀO DINH THẦY THÍM

           Chuẩn bị cho Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2023, Ban quản lý di tích Dinh Thầy Thím đã triển khai xây dựng mới tường rào Khu vực Mộ Thầy Thím.

TVT