Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím VIẾNG DINH THẦY THÍM

VIẾNG DINH THẦY THÍM

                    SAU TẾT QUÝ MÃO, DU KHÁCH GẦN XA ĐÃ VỀ THAM QUAN DINH THẦY THÍM. HÌNH ẢNH GHI NHẬN VÀO SÁNG 12/2/2023.
ẢNH : HỮU TUẤN (DTT)
TVT