Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC TỐN

NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGÔ ĐỨC TỐN

              Để triển khai thực hiện Quyết định số 1992 ngày 23/9/2022 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy Lễ hội Dinh Thầy Thím xã Tân Tiến, thị xã La Gi phục vụ phát triển du lịch.
                 Ngày 25/3/2022 Sở KH ĐT tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 77/SKHĐT đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỷ thuật đầu tư xây dựng nâng cấp đường Ngô Đức Tốn có chiều
dài 1,846,35m và giá trị đầu tư là 14.522.527.855 đ
               Đây là công trình trọng điểm giúp cho việc đi lại của nhân dân thuận lợi hơn và tạo điều kiện thu hút du khách đến với Dinh Thầy Thím ngày càng nhiều.Công trình được triển khai trong năm 2023, đây là năm tỉnh Bình Thuận đăng cai năm Du lịch Quốc Gia. Công trình đã được khởi công .TVT