Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

             

Phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy lễ hội Dinh Thầy Thím

     Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy lễ hội Dinh Thầy Thím, xã Tân Tiến, thị xã La Gi phục vụ phát triển du lịch.
     Đề án được xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy bền vững giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của Lễ hội Dinh Thầy Thím đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương và tham quan, bái tế của du khách; hướng đến đưa Lễ hội Dinh Thầy Thím trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn có sức thu hút nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tiếp tục duy trì các kỳ tế lễ, phần lễ và phần hội tại Dinh Thầy Thím theo tập tục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn với tiềm năng, thế mạnh và truyền thống văn hóa của địa phương. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... cho người dân và du khách đến tham quan, bái tế. Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn xã hội hóa, nguồn huy động, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã La Gi chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án này

TVT