Trang hiện tại: Trang chủ
  BTO- Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày 30, 31/10 và 1/11 (tức ngày 14, 15, 16/9 âm lịch). Thị xã La Gi đang khẩn trương chuẩn bị chào đón du khách đến với lễ hội.

    BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM
THỰC HIỆN DVD VỀ ĐỀ TÀI DINH THẦY THÍM 
17:10 Thứ Hai 05-10-2020
              BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM
   TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020
KẾT QUẢ VỀ TRẠI SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI DINH THẦY THÍM NĂM 2020
17:06 Thứ Năm 18-06-2020
BÁO BÌNH THUẬN ĐƯA TIN TRẠI SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI DINH THẦY THÍM