Trang hiện tại: Trang chủ
SÁNG NGÀY 16.2.2021 ( NHẰM NGÀY MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬU)
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM TỔ CHỨC LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM  DÙ BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID - 19 NHƯNG VẪN CÓ HÀNG TRĂM DU KHÁCH GẦN XA ĐẾN DỰ ..
06:02 Thứ Năm 11-02-2021
                     CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN TÂN SỬU  2021
                    Được sự cho phép của UBND thị xã LaGi tại văn bản số 3400/UBND-VHTT ngày 22.12.2020 về việc tổ chức Lễ hội tảo mộ Thầy Thím năm 2021. UBND xã Tân Tiến và Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím sẽ tổ chức Lễ hội tảo mộ Thầy Thím theo những nội dung như sau : 
        TỔNG KẾT LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2020
KHAI MẠC LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2020