Trang hiện tại: Trang chủ
18:04 Thứ Sáu 09-04-2021
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN
MIỀN NAM 30.4.1975 - 30.4.2021
12:03 Thứ Bảy 06-03-2021
THÔNG BÁO 
SÁNG NGÀY 16.2.2021 ( NHẰM NGÀY MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬU)
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM TỔ CHỨC LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM  DÙ BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID - 19 NHƯNG VẪN CÓ HÀNG TRĂM DU KHÁCH GẦN XA ĐẾN DỰ ..
06:02 Thứ Năm 11-02-2021
                     CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN TÂN SỬU  2021
                    Được sự cho phép của UBND thị xã LaGi tại văn bản số 3400/UBND-VHTT ngày 22.12.2020 về việc tổ chức Lễ hội tảo mộ Thầy Thím năm 2021. UBND xã Tân Tiến và Ban quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím sẽ tổ chức Lễ hội tảo mộ Thầy Thím theo những nội dung như sau :