Trang hiện tại : Trang chủ Hội Tam Quý HỘI TAM QUÝ

HỘI TAM QUÝ

SÁNG NGÀY 20.11.2021 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI VIÊN HỘI TAM QUÝ - DINH THẦY THÍM
ĐÃ BẦU  BAN TRỊ SỰ NHIỆM KỲ 2021-2026 KẾT QUẢ NHƯ SAU: 

----------------------
1.ÔNG NGUYỄN VĂN HAI - TRƯỞNG BAN 
2.ÔNG NGUYỄN THANH THU - PHÓ BAN 
3.ÔNG HỒ HỮU DUY TÂN - PHÓ BAN 
4.ÔNG VÕ VĂN AN - ỦY VIÊN 
5.ÔNG TRẦN VĂN NGHĨA - ỦY VIÊN
6.ÔNG NGUYỄN VĂN NGỌC - ỦY VIÊN  
7..ÔNG VÕ THANH PHÚ - ỦY VIÊN 
8.ÔNG NGUYỄN HỮU TÂM - ỦY VIÊN
9.ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN - ỦY VIÊN  
Ông Hồ Hữu Duy Tân - UVTK phát biểuÔng Hồ Văn Đức - Phó Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím phát biểuBà Nguyễn Thị Hồng Hương - Kế Toán báo cáo kết quả thu-chi nhiệm kỳ 2016 -2021

Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại hộiÔng Nguyễn Thanh Thu thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu 

Tổ kiểm phiếu 

Hội viên tiến hành bầu cử Ban Trị SựÔng Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng VHTT thị xã tại cuộc họp đầu tiên của Ban Trị Sự

Ra mắt Ban Trị Sự  Hội Tam Quý - nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Văn Hai - Trưởng ban Trị Sự đồng thời là Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa 
Dinh Thầy Thím phát biểu 

Ông Nguyễn Văn Hai - Trưởng ban Trị Sự tặng quà cho Hội viên 

Tin,ảnh : TVT