Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím TU SỬA BÌNH PHONG VÀ CÁC TRANH ẢNH

TU SỬA BÌNH PHONG VÀ CÁC TRANH ẢNH

            Chuẩn bị cho Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023, Ban quản lý Dinh Thầy Thím đã cho sơn sửa lại bức bình phong và các tranh ảnh khác trong Dinh và Khu đền thờ Mộ Thầy.
 


TVT