Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
10:12 Thứ Năm 30-12-2021
   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - NĂM 2022 ..
10:11 Thứ Bảy 27-11-2021
Căn cứ công văn số 3906/UBND-VHTT ngày 23/11/2021 của UBND thị xã LaGi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dich Covid 19 trong lĩnh vực Văn hóa , Thể Thao và Du lịch ..
14:10 Thứ Sáu 22-10-2021
Về lại cánh rừng xưa Dinh Thầy Thím 
13:10 Thứ Tư 20-10-2021
NGÀY 20/10/2021 ( Nhằm ngày rằm tháng chín năm Tân Sửu )
14:10 Thứ Tư 13-10-2021
Đề nghị lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
07:10 Thứ Hai 11-10-2021
LỄ HỘI DINH NĂM 2021
10:07 Thứ Tư 28-07-2021
20:06 Thứ Tư 16-06-2021