Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
06:02 Thứ Năm 01-02-2024
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 
05:02 Thứ Năm 01-02-2024
TPO - Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
11:11 Thứ Hai 27-11-2023
Sáng ngày 23/11/2023,  Bà Đặng Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban tổ chức Lể hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2023 đã chủ trì cuộc họp tổng kết Lễ hội dinh Thầy Thím năm 2023.
03:10 Thứ Ba 31-10-2023
09:10 Thứ Hai 30-10-2023
08:10 Thứ Hai 30-10-2023