Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
                    Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Dinh Thầy Thím. Ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím đã tổ chức hội nghị Hội viên nhằm đánh giá những việc đã làm được ; chưa làm được ; khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có công đóng góp cho Lễ hội thành công. Nhiều ý kiến của hội viên và đại biểu đóng góp cho Ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím  để năm đến tổ chức tốt hơn. Tham dự tại hội nghị có trên 100 hội viên; khách mời có đại diện UBND xã Tân Tiến, UBND xã Tân Hải và Phòng Văn hóa Thông tin thị xã .
BT- Tối 12/10 (14/9 âm lịch), tại di tích văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đã diễn ra những nghi thức khai hội Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím La Gi năm 2019.
17:10 Chủ Nhật 13-10-2019
   HÌNH ẢNH ĐÊM KHAI MẠC 
16:10 Thứ Tư 09-10-2019
                NHẰM  KỊP THỜI KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐUỐI NƯỚC CÓ THỂ XÃY RA  TRONG DỊP LỄ HỘI DINH THẦY THÍM. ỦY  BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI ĐÃ CÓ CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỤ THỂ NHƯ SAU :
 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi ban hành kế hoạch tổ chức vận động, thu gom  các đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp Lễ hội Văn hóa – Du lịch – Dinh Thầy Thí
                         KHAI MẠC LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019 
19:10 Thứ Hai 07-10-2019
             BT- Lễ hội Dinh Thầy Thím sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (14 - 16/9 âm lịch) tại Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Trong đó có nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển duyên hải Nam Trung bộ. 
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (14 - 16/9 AL) tại di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân. Lễ hội gồm nhiều nghi thức lễ và phần hội mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển duyên hải Nam Trung bộ.