Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
Tính đến năm 2019 thì có nhiều ấn phẩm viết về sự tích Thầy Thím nhưng cũng sẽ có nhiều người thắc mắc : Vậy thì ai là tác giả đầu tiên của sự tích  Thầy Thím ? Vì sự tích về Thầy Thím là một huyền thoại được lưu truyền trong dân làng Tam Tân dưới hình thức truyền miệng.
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc xử lý diện tích đất Dinh Thầy Thím đang sử dụng nhằm phục vụ cho việc quy hoạch chi tiết 1/500 của Dinh Thầy Thím .

BTO- Theo truyền thống hàng năm tại xã Tân Tiến, La Gi lại long trọng tổ chức lễ hội Tế thuThầy Thím (từ 14 – 16/9 âm lịch). Năm nay, Lễ hội được diễn ra từ 22 – 24/10 đúng vào dịp Bình Thuận kỷ niệm 23 năm ngày du lịch Bình Thuận 24/10 và 21 năm ngày Dinh Thầy Thím được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.