Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
             LỊCH LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2020
Khu trưng bày sự tích Dinh Thầy Thím - điểm nhấn mùa lễ hội

BTO- Trong những ngày qua, thành viên 7 chi hội Dinh đã rất nỗ lực hoàn thành nhiều công đoạn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy - Thím.
  BTO- Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày 30, 31/10 và 1/11 (tức ngày 14, 15, 16/9 âm lịch). Thị xã La Gi đang khẩn trương chuẩn bị chào đón du khách đến với lễ hội.

    BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM
THỰC HIỆN DVD VỀ ĐỀ TÀI DINH THẦY THÍM 
17:10 Thứ Hai 05-10-2020
              BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM
   TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020
17:06 Thứ Năm 18-06-2020
BÁO BÌNH THUẬN ĐƯA TIN TRẠI SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI DINH THẦY THÍM 
Kết quả tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật
viết về đề tài : Di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím

19:04 Thứ Bảy 25-04-2020
                                      THÔNG BÁO HỎA TỐC