Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
05:01 Chủ Nhật 30-01-2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2022
06:01 Chủ Nhật 23-01-2022
LỄ TẢO MỘ NĂM 2022
17:01 Thứ Bảy 22-01-2022
SÁNG NAY, NGÀY 22/1/2022 ( NHẰM NGÀY 20 THÁNG CHẠP NĂM TÂN SỮU) BÀ CON HỘI VIÊN HỘI TAM QUÝ ĐÃ TẬP TRUNG GOM CÁT ĐỂ CHUẨN BỊ CHO LỄ TẢO MỘ VÀO SÁNG MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM NHÂM DẦN ..
10:01 Thứ Năm 13-01-2022
10:01 Thứ Bảy 01-01-2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - NĂM 2022
10:12 Thứ Năm 30-12-2021
   CHÚC MỪNG NĂM MỚI - NĂM 2022 ..
10:11 Thứ Bảy 27-11-2021
Căn cứ công văn số 3906/UBND-VHTT ngày 23/11/2021 của UBND thị xã LaGi về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dich Covid 19 trong lĩnh vực Văn hóa , Thể Thao và Du lịch ..
14:10 Thứ Sáu 22-10-2021
Về lại cánh rừng xưa Dinh Thầy Thím