Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI PHÊ CHUẨN BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HỘI TAM QUÝ
16:11 Thứ Tư 20-11-2019

      ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI VIÊN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HỘI TAM QUÝ 
16:11 Chủ Nhật 10-11-2019
HỘI THI LÀM BÁNH TRONG LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019
                    Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Dinh Thầy Thím. Ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím đã tổ chức hội nghị Hội viên nhằm đánh giá những việc đã làm được ; chưa làm được ; khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có công đóng góp cho Lễ hội thành công. Nhiều ý kiến của hội viên và đại biểu đóng góp cho Ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím  để năm đến tổ chức tốt hơn. Tham dự tại hội nghị có trên 100 hội viên; khách mời có đại diện UBND xã Tân Tiến, UBND xã Tân Hải và Phòng Văn hóa Thông tin thị xã .
BT- Tối 12/10 (14/9 âm lịch), tại di tích văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đã diễn ra những nghi thức khai hội Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím La Gi năm 2019.
17:10 Chủ Nhật 13-10-2019
   HÌNH ẢNH ĐÊM KHAI MẠC 
16:10 Thứ Tư 09-10-2019
                NHẰM  KỊP THỜI KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐUỐI NƯỚC CÓ THỂ XÃY RA  TRONG DỊP LỄ HỘI DINH THẦY THÍM. ỦY  BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI ĐÃ CÓ CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỤ THỂ NHƯ SAU :
 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi ban hành kế hoạch tổ chức vận động, thu gom  các đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp Lễ hội Văn hóa – Du lịch – Dinh Thầy Thí