Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

             

            Ngày 24 tháng 04 năm 2020 Thủ Tướng Chính Phủ  ban hành chỉ thị số 19/CT-TTg  Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.
               Tại mục d phần 2 của chỉ thị  có qui định :  các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ ( bán buôn, bán lẽ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn ..) trừ các cơ sở nêu tại điểm c mục 2 trên  đây, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như : trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến ; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

          Căn cứ chỉ thị nầy, Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím xin thông báo :

 

           BAN QUẢN LÝ TỔ CHỨC ĐÓN KHÁCH ĐẾN THAM QUAN DINH THẦY THÍM KỂ TỪ NGÀY BAN HÀNH THÔNG BÁO NẦY.