Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ LỄ HỘI

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ LỄ HỘI

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội

09/02/2023, 05:37 - Lượt đọc: 534

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi các phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị, thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.

    Theo đó, đề nghị phòng văn hóa và thông tin các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội năm 2023 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn mày, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, xóc thẻ, xin quẻ, di dời “hiện vật lạ” không phù hợp với thuần phong mỹ tục ra khỏi khuôn viên di tích, không đốt đồ mã. Đồng thời quản lý việc đặt hòm công đức theo quy định, phân công lực lượng thu gom, tránh xảy ra tình trạng rải tiền lẻ, tiền công đức không đúng nơi quy định.

chua-ong-1.jpg
Người dân đi lễ tại Chùa Ông

Song song đó, triển khai các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân tham gia lễ hội. Không để xảy ra hành vi chen lấn, tranh cướp, có phương án xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong lễ hội. Trong trường hợp xảy ra mất an ninh trật tự phải yêu cầu tạm ngừng tổ chức theo quy định hiện hành. Có phương án an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, giữ gìn cảnh quan môi trường trong khu vực di tích và nơi thờ tự. Cũng như có nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của du khách tham gia lễ hội.

img_7734.jpeg
Lễ tế xuân được tổ chức trang nghiêm tại đình làng Phú Hội (Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc) vào mỗi dịp tháng 2 âm lịch

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong các hoạt động lễ hội, đẩy mạnh giám sát để đánh giá nguy cơ và kịp thời ứng phó dịch bệnh trong mọi tình huống.

Sở cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức lễ hội. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát hiện xử lý kịp thời và có biện pháp chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, phải quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội theo quy định…

T.LINH