Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím SỬA CHỮA NHÀ TIỀN HIỀN

SỬA CHỮA NHÀ TIỀN HIỀN

            Nhà Tiền hiền được xây dựng khá lâu, qua nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp. Ban Quản lý Dinh Thầy Thím đã nhận được sự phát tâm cúng dường của Ông Trịnh Minh Phúc - ( ngụ tại Bình Dương ) với số tiền 500 triệu đồng để sửa chữa lại. Đến nay công trình đã hoàn tất và đưa vào sử dụng. 
            Ban Quản lý Dinh Thầy Thím chân thành cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của Ông Trịnh Minh Phúc.  
 

         


                                                                                          TVT