Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỊCH PHÁT SÓNG CỦA BTV BÌNH THUẬN

LỊCH PHÁT SÓNG CỦA BTV BÌNH THUẬN

             ĐỂ PHỤC VỤ CHO DU KHÁCH KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN TRỰC TIẾP  ĐẾN DỰ LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2022. ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN CÓ THÔNG BÁO PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP NHƯ SAU. KÍNH MỜI QUÍ DU KHÁCH THEO DÕI.TVT