Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

  THÔNG BÁO CỦA BAN QUẢN LÝ
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 
DINH THẦY THÍM 

           LỄ TẢO MỘ DINH THẦY THÍM NĂM 2020 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO LÚC 7 GIỜ NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 2020 ( THỨ TƯ ) NHẰM NGÀY MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM CANH TÝ .
         BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ DU KHÁCH  GẦN XA ĐẾN THAM QUAN VÀ CÙNG DỰ LỄ.

                                                                 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN .
                                             ( Một số hình ảnh Lễ Tảo Mộ các năm trước )

                                                                    Trịnh văn Thái