Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM NĂM GIÁP THÌN

LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM NĂM GIÁP THÌN

SÁNG MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM GIÁP THÌN, ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH ĐÃ ĐẾN THAM DỰ LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM TRONG
KHU VỰC MỘ THẦY THÍM 

( Một số hình ảnh )


TVT - VĂN TÂN