Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ TẢO MỘ 2023

LỄ TẢO MỘ 2023

              SÁNG NAY NGÀY 26/1/2023 ( NHẰM NGÀY MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM QUÝ MÃO) DU KHÁCH GẦN XA ĐÃ DẾN THAM DỰ LỄ TẢO MỘ TẠI KHU MỘ DINH THẦY THÍM KHÁ ĐÔNG ĐẢO.

TVT