Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2022

LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2022

             Sáng nay, ngày 01 tháng 10 năm 2022 . Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím đã triển khai trang trí các tuyến đường vào Dinh chuẩn bị cho Lễ Hội Dinh Thầy Thím năm 2022. Đã có nhiều du khách trong và ngoài Tỉnh đến viếng Dinh. (Một số hình ảnh sáng ngày 1.10.2022 ).

 TVT