Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020

              SÁNG NGÀY 18/11/2020 TẠI HỘI TRƯỜNG DINH THẦY THÍM , BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI VIÊN ĐỂ TỐNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020.
           THAM DỰ HỘI NGHỊ CÓ ÔNG LÊ VIẾT NGHĨA - TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THỊ XÃ LAGI; ÔNG VÕ HOÀI VĨNH - PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TÂN TIẾN; CÁC ÔNG BÀ TRONG BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM VÀ CÁC HỘI VIÊN CỦA CHI HỘI.
          ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ ĐÃ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM ĐƯỢC, VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC, TÌM NGUYÊN NHÂN VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CHO LỄ HỘI NĂM 2021.
             HỘI NGHỊ CŨNG TRAO TẶNG GIẤY KHEN CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI NĂM 2020 . 

                                      ( Một số hình ảnh tại hội nghị Tổng kết năm 2020 )

                                                                                                    VĂN THÁI