Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ

GIẢI CỜ TƯỚNG CHÀO MỪNG XUÂN CANH TÝ

 KẾT QUẢ THI ĐẤU NHƯ SAU : 
GIẢI NHẤT :  CÙ TRẦN HIẾU , THÔN HIỆP PHÚ 

( MỘT SỐ HÌ
NH ẢNH THI ĐẤU )

Hai Kỳ Thủ Thi đấu Ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Ban quản lý trao Giải thưởng cho anh Bùi Quang Tín
Ông Võ Hoài Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến trao Giải nhất cho anh Cù Trần Hiếu 

( ảnh Hoài Vĩnh và Hữu Tân ) 

Văn Thái