Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020

CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2020

SÁNG NGÀY 10/10/2020 ĐOÀN LÀM PHIM VỀ ĐẾ TÀI DINH THẦY THÍM ĐÃ THỰC HIỆN CÁC CẢNH QUAY TẠI CTY TNHH TRẦM HƯƠNG HOÀNG GIANG
TẠI XÃ TÂN TIẾN - THỊ XÃ LAGI 

(MỘT SỐ HÌNH ẢNH )

 
                                                     
 

                

                

                

                

      

                                                                                Văn Thái