Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím BÁO BÌNH THUẬN

BÁO BÌNH THUẬN

Gần 20 tác phẩm viết về Dinh Thầy Thím
 

          BTO- Là kết quả của cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật viết về đề tài Di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím, do Phòng Văn hoá Thông tin thị xã La Gi phát động.
Cuộc vận động sáng tác từ trại hè giúp văn nghệ sĩ hiểu rõ hơn về giá trị di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím, về truyền thuyết dân gian lưu truyền đề cao lẽ phải, lối sống đạo đức, nhân ái, nghĩa tình...
          Đồng thời sáng tác những tác phẩm mang tính giáo dục truyền thống, đề cao nhân cách đến với mọi thế hệ; giữ gìn thuần phong mỹ tục lâu đời gắn liền với các hoạt động lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Qua đó, thẩm định và chọn lọc những tác phẩm để xây dựng chương trình nghệ thuật dân gian phục vụ Lễ hội Dinh Thầy Thím trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
          Theo Ban tổ chức, các tác phẩm phải có có tính giáo dục truyền thống, hướng con người đến chân, thiện, mỹ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song song đó, ca ngợi công đức Thầy và Thím, đề cao lẽ phải, lối sống đạo đức, nhân ái, nghĩa tình; giới thiệu thiên nhiên, đất nước, con người; các giá trị văn hóa của lễ hội văn hóa dân gian truyền thống tại Dinh Thầy Thím gắn với kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần phát triển du lịch tại địa phương.
            Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 20 tác phẩm dự thi, của 10 tác giả là nhạc sĩ, soạn giả được mời từ TP. HCM, với các thể loại vọng cổ, bài bản, liên khúc lý, cải lương, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu, ca khúc. Đây là năm thứ 2, thị xã La Gi tổ chức trại sáng tác.

                                                                      


Nhóm nghệ sĩ đi tham quan Núi Tà Cú và Kê Gà 

( bài : Q.Nhân báo Bình Thuận ; ảnh TVT )