Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý NHẬT KÝ

NHẬT KÝ

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nên sáng nay ngày 19 tháng 10 năm 2021 Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím chỉ làm Lễ rước Thầy Thím từ Mộ về Dinh theo nghi thức đơn giản.
     
 Một số hình 
ảnh Lễ rước 


Ảnh : ĐỖ HƯỞNG,HỒ TÂN,HOÀI VĨNH,VĂN HAI.