Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

              Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại văn phòng Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím. Ông Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã LaGi được ủy quyền của Chủ tịch UBND thị xã  và Ông Ngô Thái Thạnh Hưng - Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cùng làm việc với tập thể  Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím về công tác chuẩn bị cho Lễ hội năm 2021. Sau khi trao đổi, thảo luận Ông Lê Viết Nghĩa giao cho Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím thực hiện một số nhiệm vụ như sau : 

1. Ban quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết trong đó : Tổ chức tế Lễ theo nghi thức truyền thống vào các ngày 14, 15 và 16 tháng 9 âm lịch. Trong thời gian này tuyệt đối không tiếp đón du khách đến tham dự Lễ. 
2. Tổ chức cho các thành viên Hội Tam quý đến viếng Thầy Thím sau ngày 16 tháng 9 âm lịch và phân chia từng Chi hội theo từng ngày, không được tập trung đông người để phòng chống  dịch bệnh Covid 19 .
3.Phân công các thành viên triển khai các mặt công tác như: bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi  trường trong khuôn viên của Dinh  và trong Mộ. Trang trí băng ron khẩu hiệu phù hợp .
4. Thực hiện tốt công tác phòng chống covid 19 : Tất cả các thành viên tham gia phải được tiêm ít nhất một mũi vác xin; tất cả đều ăn ở tập trung trong thời gian phục vụ Lễ. Mọi người được xét nghiệm theo qui định của Y tế và nghiêm túc thực hiện 5K.
5. Làm việc với Trung Tâm VHTT thị xã để thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của Lễ hội Dinh Thầy Thím và thông báo cho nhân dân biết về việc tổ chức Lễ hội năm 2021 không có các hoạt động vui chơi giải trí và không đón du khách vào các ngày Lẽ chính như thướng lệ.


Ông Lê Viết Nghĩa - Trưởng phòng VHTT 


Ông  Hồ Văn Đức - Phó ban quản lý Dinh Thầy Thím 
tvt