Trang hiện tại: Trang chủ
BTO- Nhân kỷ niệm 20 năm Dinh Thầy Thím được công nhận Di tích cấp quốc gia, gắn với 22 năm ngày Du lịch Bình Thuận, thị xã La Gi đã tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím, kéo dài 3 ngày (2 -4/11 – tức 14,15,16/9 âm lịch).