Trang hiện tại : Trang chủ Tin tức Câu đối hoành phi ở Dinh Thầy Thím - Phần 1 - Khu Mộ Thầy Thím

Câu đối hoành phi ở Dinh Thầy Thím - Phần 1 - Khu Mộ Thầy Thím

 

 

1. Cổng khu mộ Thầy Thím:

 

 DSC_0134 

 

師 嬸 義 莊

SƯ THẨM NGHĨA TRANG

KHU MỘ THẦY THÍM

師 德 繼 傳 留 萬 代

嬸 恩 遺 跡 照 千 秋

 

Sư đức kế truyền lưu vạn đại

Thẩm ân di tích chiếu thiên thu

Kế truyền đức Thầy lưu muôn thuở

Di tích ơn Thím rọi ngàn thu

2. Câu đối mặt trước miếu mộ Thầy Thím

 

 DSC_0142 

 

法 妙 造 形 成 劍 將

道 高 洒 豆 練 刀 兵

 

Pháp diệu tạo hình thành kiếm tướng

Đạo cao sái đậu luyện đao binh

Phép giỏi tạo hình thành kiếm tướng

Đạo cao vung đậu luyện đao binh

 

 

3. Câu đối mặt bên trái miếu mộ Thầy Thím

 

DSC_0151

 

山 奇 水 秀 人 人 到

日 麗 風 和 客 客 來

 

Sơn kỳ thủy tú nhân nhân đáo

Nhật lệ phong hòa khách khách lai

Non xanh nước biếc người người đến

Trời đẹp gió hòa khách khách thăm

 

4. Câu đối mặt bên phải miếu mộ Thầy Thím

 

 

DSC_0146

 

貴 客 往 來 霑 仰 德

香 花 誠 敬 拜 崇 恩

 

Quý khách vãng lai triêm ngưỡng đức

Hương hoa thành kính bái sùng ân

Quý khách tới lui chiêm ngưỡng đức

Hương hoa thành kính bái sùng ơn

 

5. Hàng chữ giữa khám thờ miếu mộ Thầy Thím

 

DSC_0156

 

師 嬸 靈 墓

SƯ THẨM LINH MỘ

LINH MỘ THẦY THÍM

 

6. Câu đối ở khám thờ miếu mộ Thầy Thím

 

DSC_0162

 

 

(1). Cặp câu đối trong:

師 度 世 留 名 萬 古

嬸 濟 人 遺 德 千 秋

Sư độ thế lưu danh vạn cổ

Thẩm tế nhân di đức thiên thu

Thầy độ thế lưu danh muôn thuở

Thím cứu người truyền đức ngàn thu

(2). Cặp câu đối ngoài:

香 燈 崇 師 德

花 果 望 嬸 恩

Hương đăng sùng Sư đức

Hoa quả vọng Thẩm ân

Hương đèn kính đức Thầy

Hoa quả nhớ ơn Thím

 

7. Câu đối trước mộ Thầy Thím

 

DSC_0166

 

至 德 英 靈 千 古 在

香 花 奉 献 四 時 新

 

Chí đức anh linh thiên cổ tại

Hương hoa phụng hiến tứ thời tân

Chí đức anh linh ngàn năm tại

Hương hoa phụng hiến bốn mùa tươi