Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím UBND THỊ XÃ LAGI TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2018 .

UBND THỊ XÃ LAGI TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2018 .

            Sáng ngày 01/11/2018, tại phòng họp số 01 - UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã – Phạm Trọng Nhân chủ trì cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2018. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Thanh Quế và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức Lễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím năm
2018.
           Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Gi năm 2018 (Lễ hội Dinh Thầy Thím) và ý kiến của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND thị xã – Phạm Trọng Nhân có ý kiến kết luận và chỉ đạo như
sau:
         Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Sở VHTT&DL, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư CT, Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, sự quan tâm tham dự của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài tỉnh; sự tham gia của các ban,
ngành, đoàn thể thị xã cùng với sự chủ động của Ban Tổ chức Lễ hội văn hóa Dinh Thầy Thím năm 2018 đã khắc phục được các tồn tại, hạn chế của năm 2017 (như: Hệ thống loa phát thanh đã được sửa chữa, không tổ chức phát cơm từ thiện, bếp ăn Dinh khắc phục được các hạn chế, phân chia tuyến thu gom rác, việc chi Lễ hội tiết kiệm hơn), chuẩn bị tốt cho các hoạt động phục vụ Lễ hội, góp phần tổ chức thành công Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2018.
          Công tác tuyên truyền quảng bá triển khai thực hiện khá tốt, có sự quan tâm của các cơ quan báo, đài giới thiệu về Lễ hội Dinh Thầy Thím trước, trong và sau Lễ hội trên các Báo, Đài của tỉnh, Trung ương, trang website Dinh Thầy Thím, mạng xã hội… đã tạo sức lan tỏa rộng rãi đến với Nhân dân trong tỉnh và các tỉnh khác.
          Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và tiếng ồn được đảm bảo. Việc cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn, không xảy ra các trường hợp đuối nước, chết người. Các tệ nạn cướp giật, móc túi, ăn xin,… được phát hiện và xử lý theo quy định (giảm 50% trường hợp móc túi so với năm 2017). Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, trong quá trình tổ chức Lễ hội không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được triển khai khá tốt.
          Việc bố trí, sắp xếp mua bán hàng hóa trong khu vực Dinh và ngoài Ngảnh Tam Tân có nhiều tiến bộ; tạo đường đi thông thoáng. Chưa phát hiện tình trạng buôn bán tăng giá đột biến quá quy định. Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều có niêm yết và bán hàng hóa đúng giá.

                               
                   Ban quản lý di tích Dinh Thầy Thím tổ chức Tổng kết Lễ hội năm 2018

       Dù đạt được nhiều kết quả tốt, tuy nhiên cũng còn tồn tại một số hạn chế do những điều kiện khách quan và chủ quan như sau :
         Do thời tiết không thuận lợi, mưa lớn trước thời gian khai mạc Lễ hội đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội. Mặc dù vậy, Ban Tổ chức vẫn cố gắng, khắc phục sự cố và thực hiện hoàn thành chương trình Lễ Khai mạc và chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ công chúng.
         Lượng du khách đến Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2018 giảm, ước đạt 80% so với Lễ hội năm 2017.
         Việc tham dự đêm khai mạc Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2018 của cấp ủy, chính quyền các xã, phường và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã còn thiếu sự quan tâm. Các tuyến đường 719, Ngô Đức Tốn chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời. Công tác thu gom rác vào những ngày cuối Lễ hội do lượng du khách về đông nên việc dọn dẹp vệ sinh còn chậm, tồn đọng rác.  Công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý thị trường tuy có cố gắng nhưng vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất tình trạng chèo kéo khách tại các điểm giữ xe tự phát, tăng giá vé giữ xe, móc túi…
           Để tổ chức lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019  tốt hơn :   UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ khắc phục các mặt tồn tại trong việc tổ chức Lễ hội năm 2018 để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Gi năm 2019, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:  Rà soát lại những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện phục vụ Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó trong công tác thực hiện phục vụ Lễ hội năm 2019.
         Một số nhiệm vụ chính của các Phòng, Ban có liên quan :
          Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp Ban quản lý Dinh Thầy Thím và Phòng Văn hóa & Thông tin tham mưu, đề xuất UBND thị xã hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ Lễ hội năm 2018.
         Giao Phòng Văn hóa và Thông tintham mưu UBND thị xã kế hoạch cụ thể tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím hàng năm phải gắn liền với phát triển du lịch và găn liền với phát triển kinh tế – xã hội chung của thị xã; gắn liền với đời sống tinh thần của Nhân dân các tỉnh duyên hải vùng biển, để trình Thường trực Thị ủy xem xét, chỉ đạo trong tháng 5/2019. Tổng hợp đề nghị khen thưởng của các đơn vị, phối hợp Phòng Nội vụ, Ban quản lý Dinh Thầy Thím đề xuất UBND thị xã khen thưởng. Đề xuất
UBND thị xã cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ để tổ chức thành công Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2018.
          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng, phân định trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019.
          Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển ngành du lịch trong những năm gần đây của thị xã (nêu rõ về lượng khách qua từng thời điểm trong năm, doanh thu,...) và đề xuất phương hướng phát triển du lịch trongnhững năm sắp tới (chú ý đến việc kết hợp các loại hình du lịch,...). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2018.
         Giao  Ban quản lý DTLSVH Dinh Thầy Thím:  Phối hợp với phòng Văn hóa & Thông tin và các đơn vị có liên quan ra soát, hoàn chỉnh quy hoạch 1/500 của Khu di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím và Mộ Thầy. Tập trung đề nghị Tòa án thị xã sớm giải quyết việc tranh chấp đất giữa Dinh Thầy Thím với hộ ông Võ Thành Lập.Tăng cường công tác quản lý, không để tụ tập buôn bán trong và trước cổng Dinh Thầy Thím.  Quản lý chặt chẽ tiền công đức, không để tình trạng tham nhũng xảy ra. 
             Khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên khu vực Dinh Thầy Thím sau mùa Lễ hội năm nay. Bố trí các bảng hướng dẫn (khu vực vệ sinh, chỗ nghỉ, thực hiện nghi thức cúng,...) để tạo thuận lợi cho du khách khi đến tham quan du lịch. Chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa & Thông tin và các cơ quan liên quan tham mưu UBND thị xã để làm mới 01 mái che và bàn đặt lễ vật cúng ở khu vực
sân lễ nhằm khắc phục tình trạng người dân đặt các lễ vật cúng, rải muối gạo và đốt nhang đèn, vàng mã trên nền gạch và tại các gốc cây trong khu vực sân lễ; làm mới 02 dãy mái che khu vực sân khấu, gia cố các mái che cũ đảm bảo việc tiếp đón đại biểu và thực hiện chương trình Lễ hội trong các năm tới; bổ sung các công trình phụ, hoạt cảnh mang hình ảnh đặc trưng về Thầy Thím để thu hút
khách du lịch./.

                                                                            Trịnh văn Thái