Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
12:07 Thứ Tư 13-07-2022
̣ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 
11:07 Thứ Ba 12-07-2022
       
12:05 Thứ Bảy 21-05-2022
QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG - CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ LAGI THEO ĐỀ NGHỊ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HAI - TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM 
15:03 Thứ Hai 21-03-2022
          NGÀY 19/3/2022 ÔNG THÁI THANH HƯNG - THUỘC CÔNG TY TNHH HÀO  HƯNG 
ĐỊA CHỈ TẠI 47/46-48  LẠC LONG QUÂN - P1 - QUẬN 11 - TP HỒ CHÍ MINH PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG CHO BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM SỐ TIỀN 250 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ TRÙNG TU DI TÍCH.
          NGÀY 20/3/2022 BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÃ TRIỂN KHAI  SƠN , SỬA  CHỮA .. CỔNG CHÍNH CỦA DINH VÀ TOÀN BỘ TƯỜNG RÀO TRONG KHU VỰC DINH ..
10:02 Thứ Sáu 25-02-2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi phòng văn hóa, thông tin các huyện, thị, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022.
17:02 Thứ Tư 23-02-2022
Tháng giêng, khách thp phương gn như dành hết thi gian cho vic lễ chùa, tạ ơn và du xuân
16:02 Thứ Bảy 05-02-2022
TẢO MỘ DINH THẦY THÍM