Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
17:02 Thứ Tư 23-02-2022
Tháng giêng, khách thp phương gn như dành hết thi gian cho vic lễ chùa, tạ ơn và du xuân
16:02 Thứ Bảy 05-02-2022
TẢO MỘ DINH THẦY THÍM 
14:02 Thứ Bảy 05-02-2022
LỄ TẢO MỘ  THẦY THÍM  - MÙNG 5 THÁNG GIÊNG  XUÂN NHÂM DẦN .
20:02 Thứ Sáu 04-02-2022
11:02 Thứ Ba 01-02-2022
MÙNG 1 NHÂM DẦN 
20:01 Chủ Nhật 30-01-2022
XUÂN NHÂM DẦN 
05:01 Chủ Nhật 30-01-2022
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2022
06:01 Chủ Nhật 23-01-2022
LỄ TẢO MỘ NĂM 2022