Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
14:10 Thứ Sáu 22-10-2021
Về lại cánh rừng xưa Dinh Thầy Thím 
13:10 Thứ Tư 20-10-2021
NGÀY 20/10/2021 ( Nhằm ngày rằm tháng chín năm Tân Sửu )
14:10 Thứ Tư 13-10-2021
Đề nghị lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
07:10 Thứ Hai 11-10-2021
LỄ HỘI DINH NĂM 2021
10:07 Thứ Tư 28-07-2021
20:06 Thứ Tư 16-06-2021
05:06 Thứ Năm 03-06-2021