Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
10:02 Chủ Nhật 10-02-2019
Tính đến năm 2019 thì có nhiều ấn phẩm viết về sự tích Thầy Thím nhưng cũng sẽ có nhiều người thắc mắc : Vậy thì ai là tác giả đầu tiên của sự tích  Thầy Thím ? Vì sự tích về Thầy Thím là một huyền thoại được lưu truyền trong dân làng Tam Tân dưới hình thức truyền miệng.
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc xử lý diện tích đất Dinh Thầy Thím đang sử dụng nhằm phục vụ cho việc quy hoạch chi tiết 1/500 của Dinh Thầy Thím .