Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím
17:10 Chủ Nhật 13-10-2019
   HÌNH ẢNH ĐÊM KHAI MẠC 
16:10 Thứ Tư 09-10-2019
                NHẰM  KỊP THỜI KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐUỐI NƯỚC CÓ THỂ XÃY RA  TRONG DỊP LỄ HỘI DINH THẦY THÍM. ỦY  BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI ĐÃ CÓ CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỤ THỂ NHƯ SAU :
 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi ban hành kế hoạch tổ chức vận động, thu gom  các đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp Lễ hội Văn hóa – Du lịch – Dinh Thầy Thí
                         KHAI MẠC LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019 
19:10 Thứ Hai 07-10-2019
             BT- Lễ hội Dinh Thầy Thím sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (14 - 16/9 âm lịch) tại Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Trong đó có nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển duyên hải Nam Trung bộ. 
Lễ hội Văn hóa - Du lịch Dinh Thầy Thím thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (14 - 16/9 AL) tại di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân. Lễ hội gồm nhiều nghi thức lễ và phần hội mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển duyên hải Nam Trung bộ.
NGÀY 2/10/2019 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 123/KH-UBND VỀ VIỆC LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG LỄ HỘI VĂN HÓA DU LICH DINH THẦY THÍM NĂM 2019 
Tổ chức nhiều hoạt động trong Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019