Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím Thu gom đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019

Thu gom đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2019

                       Theo kế hoạch, để thực hiện tốt việc thu gom các đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần dịp lễ,thị xã thành lập một Tổ thu gom. Thành viên trong tổ 12 người từ ngành Lao động Thương binh Xã hội, Công an thị xã, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh... Tổ sẽ phối hợp với UBND các xã Tân Tiến, Tân Hải rà soát, điều tra tại các thôn Tam Tân, Hiệp Tín và Hiệp Tiến, nhất là khu vực vào Dinh và Mộ Thầy Thím ngăn chặn tình trạng trẻ em tham gia ăn xin. Đồng thời, gửi văn bản đến các trường học yêu cầu phổ biến, tuyên truyền cho các em học sinh biết không được tham gia hoạt động ăn xin trong dịp lễ.

                   Cùng với đó chủ động, thu gom người xin ăn, người lang thang sống nơi công cộng và người tâm thần tại Mộ Thầy Thím, Ngảnh Tam Tân, dốc ông Bằng, bến xe Dinh. Ngăn chặn tình trạng đeo bám khách xin ăn từ ngày 6 - 15/10.
                Việc tổ chức vận động, thu gom đối tượng xin ăn, lang thang cơ nhỡ, tâm thần nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan lễ hội và môi trường du lịch văn minh, thân thiện trong dịp lễ. Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân, không để con em mình tham gia tiếp tay cho nhóm ăn xin; ngăn chặn các đối tượng lợi dụng vào những ngày lễ hội để xin ăn và chèo kéo khách du lịch.
                                                                         Lê Ninh ( báo Bình Thuận )
                                                                             ảnh TVT