Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

         Ngày 24/7/2021 UBND thị xã LaGi ban hành văn bản số 2244/UBND- VHTT về việc cử Ông Hồ Văn Đức - Phó ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím phụ trách Dinh Thầy Thím. Ban Quản lý di tích LSVH Dinh Thầy Thím xin giới thiệu để quí khách biết khi liên hệ công việc với Dinh Thầy Thím .
                                      Số điện thoại Ông HỒ VĂN ĐỨC : 0918175135
ÔNG HỒ VĂN ĐỨC - PHỤ TRÁCH BQL DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM

TVT