Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN
 

THEO CHỈ ĐẠO CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN : ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 KỂ TỪ NGÀY 1/6/2021 BAN QUẢN LÝ DI TICH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM SẼ TẠM DỪNG ĐÓN DU KHÁCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐANG CÓ DỊCH COVID - 19
( DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ). DU KHÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG CÓ DỊCH ĐƯỢC ĐẾN THAM QUAN NHƯNG KHÔNG QUÁ 10 NGƯỜI CHO 1 LƯỢT VÀ PHẢI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC 5K THEO QUI ĐỊNH .
KÍNH MONG QUÍ DU KHÁCH THÔNG CẢM VÀ CHẤP HÀNH . 


TVT