Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím Tập sách xuất bản đầu tiên viết về : SỰ TÍCH THẦY THÍM

Tập sách xuất bản đầu tiên viết về : SỰ TÍCH THẦY THÍM

                     Theo những tài liệu còn lưu giữ tại Dinh Thầy Thím thì trước năm 1975  Ông Lưu Ty có viết về sự tích Thầy Thím nhưng dưới dạng thơ lục bát, có lẽ do tác giả viết theo thơ lục bát làm cho người đọc dễ thuộc, dễ nhớ và mang tính phổ quát hơn. Sau ngày giải phóng theo các quy định quản lý của Nhà nước về văn hóa thì ấn phẩm này không được phép lưu hành vì không được phép xuất bản. Hiện nay trong công chúng vẫn còn một số người còn lưu hành ấn phẩm này dưới hình thức bản photocopy.
                     Những năm 1990 trở về trước, việc xuất bản một ấn phẩm văn hóa viết về một con người mang tính chất huyền thoại như Thầy Thím là một việc làm không đơn giản mà nhất là đối với di tích Dinh Thầy Thím đã có hàng trăm năm tại làng Tam Tân.
                     Là người con của quê hương Hàm Tân – LaGi, vốn am hiểu rất nhiều về vùng đất và con người của quê hương : Anh Phan Chính – Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã cất công tìm hiểu và chính anh là người đầu tiên viết về sự tích  Thầy Thím.
 
                           anh Phan Chính
                                                                    anh Phan Chính 

            Trong ấn phẩm “ Hàm Tân – chuyện thuở đầu” từ trang 24 đến trang 34  dưới tựa đề : Góp phần làm rõ hơn về Sự tích Thầy Thím” anh Phan chính đã kể lại sự tích Thầy Thím một cách mạch lạc và có sức thuyết phục, được công chúng ủng hộ. Ấn phẩm này do Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hàm Tân xuất bản số lượng 3.000 bản theo Giấy phép số 2540/QLXB ngày 25/8/1988 do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thuận Hải cấp.  Đến tháng 10/1990 do nhu cầu của công chúng nên Phòng Văn hóa Thông tin – Thể dục Thể thao huyện Hàm Tân  tái bản lần thứ 2 có bổ sung  theo giấy phép xuất bản số 2700/QLXB do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thuận Hải cấp tháng 10/1990.

                          


                                       

                                                                               


                                       


                                      


                       


 
                      

            Từ bài viết đầu tiên này, đến nay có nhiều tác giả đã chuyển thể thành cải lương, ca nhạc, phim…..được biểu diễn vào dịp Lễ Hội hằng năm của Dinh Thầy Thím nhằm mục đích ca ngợi công đức của Thầy Thím.
             Anh Phan Chính là một trong những người đã có công đóng góp trí tuệ của mình vào việc bảo tồn và phát huy di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím tại địa phương.

                      

               Nhân kỷ niệm 20 năm ngày di tích Dinh Thầy Thím được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ( 27.9.1997 - 29.7.2917 )  Ban Tổ chức Lễ Hội Dinh Thầy Thím đã tặng Kỷ niệm chương ghi nhận sự cống hiến của anh đối với di tich Dinh Thầy Thím ./.                                        

                                                                                                                 Trịnh Văn Thái