Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

          Ông Võ Thành Lập ( ngụ tại xã Tân Tiến - Trước  cổng chính của Dinh ) là người đã chiếm dụng 315,5 m2 đất của Dinh Thầy Thím, vị trí khu đất nằm bên phải của cổng chính vào Dinh để làm quán mua bán, kinh doanh, gây ùn tắc giao thông và mất an ninh trật tự. Ông Võ Hiếu là con Ông Võ Thành Lập nhiều lần đưa lên mạng xã hội phản ảnh nhiều việc không đúng sự thật  cho rằng Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím không tạo điều kiện cho du khách vào tham quan Dinh Thầy Thím nhưng thực chất là  muốn du khách vào khu vực cổng chính để gia đình Ông Võ Thành Lập mua bán.

           Sau hơn hai năm, Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím khởi kiện về việc lấn chiếm đất của Ông Võ Thành Lập. Toà Án nhân dân thị xã LaGi xét xử sơ thẩm và Toà Án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét phúc thẩm đã ban hành  quyết định yêu cầu Ông Võ Thành Lập phải tháo dỡ các công trình xây dựng trên đất lấn chiếm.
           Ngày 20 tháng 4 năm 2022 Chi Cục thi hành án dân sự thị xã LaGi đã ban hành quyết định số 531/QĐ-CCTHADS yêu cầu Ông Võ Thành Lập và những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan phải có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong vòng 10 ngày kể từ ngày 20/4/2022 nếu quá thời gian nêu trên thì sẽ cưởng chế theo qui định .
             Chúng tôi xin thông tin để du khách rõ .

TVT