Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

 Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2021( nhằm ngày rằm tháng chín năm Tân Sửu) . Ban Quản lý di tích Dinh Thầy Thím tổ chức Cúng Tiền hiền và Ngọ Chay . 
         
Một số hìn
h ảnh 
ảnh TVT