Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

NHẬT KÝ LỄ HỘI DINH NĂM 2021

             Sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh Covid 19. Sáng nay ngày 11 tháng 10 năm 2021 Ban Quản lý di tích lịch sử Văn hóa dinh Thầy Thím đã làm Lễ mở cổng Dinh để phục vụ cho Lễ hội dinh Thầy Thím năm 2021. 

                                 Một số hình ảnh :ảnh NVH .