Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM

LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM

           Lễ Tảo mộ Thầy Thím là một trong hai lễ lớn hằng năm của Dinh Thầy Thím. Lễ Tảo mộ được tiến hành vào ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch hằng năm.
          Năm nay,  2019 – năm Kỷ Hợi Lễ Tảo mộ  sẽ được tổ chức vào sáng ngày Thứ bảy 9/2/2019 ( Tức mùng 5 tháng giêng Năm Kỷ Hợi ).


                   ( Một số hình ảnh trong Lễ Tảo mộ Thầy Thím năm 2018 – Mậu Tuất )

        

                                                                    
                        


    


    

    

                                                                                TRỊNH VĂN THÁI