Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM XUÂN KỶ HỢI - NĂM 2019

LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM XUÂN KỶ HỢI - NĂM 2019

   
                    Một số hình ảnh  du khách đến tham dự Lễ Tảo Mộ Thầy Thím ghi nhận vào sáng ngày mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Hợi  ( 9/2/2019 ) .TRỊNH VĂN THÁI