Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019

             

       MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019 Ông Nguyễn Hữu Trí - Trưởng Ban quản lý trình bày báo cáo tổng kết 

Ông Võ Hoài Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tiến phát biểu Ông Huỳnh Ngọc Xuân - Phó phòng VHTT phát biểu Ông Nguyễn Thanh Thu - UV Ban Quản lý công bố QĐ khen thưởng Khen thưởng các tập thể và cá nhân

    Văn Thái