Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím DI SẢN VĂN HÓA

DI SẢN VĂN HÓA

                 NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2022 BỘ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/QĐ-BVHTTDL VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA CHO LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG : LỄ HỘI DINH THẦY THÍM .TVT