Trang hiện tại : Trang chủ Dinh Thầy Thím ĐÊM KHAI MẠC 12.10.2019

ĐÊM KHAI MẠC 12.10.2019

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÊM KHAI MẠCÔng Nguyễn Hữu Trí - Trưởng ban Quản lý di tích đọc Kim sách Ông Trần Thanh Quế - Phó Chủ tịch UBND thị xã
kiêm Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đoc diễn văn Khai mạc Lễ hội 
Ông Phạm Trọng Nhân - Chủ tịch UBND thị xã  đánh trống Khai mạc Lễ hội 

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn và Nghệ sĩ Phượng Nga TRỊNH VĂN THÁI