Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý
NGÀY 3/12/2021 UBND THỊ XÃ LAGI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1585/ QĐ/UBND CÔNG NHẬN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH DINH THẦY THÍM - NHIỆM KỲ 2021 - 2026
14:10 Thứ Tư 27-10-2021
 TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 TẠI THỊ XÃ LAGI CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT ..
15:10 Thứ Năm 21-10-2021
 NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2021
08:10 Thứ Ba 19-10-2021
 NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2021
16:10 Thứ Sáu 08-10-2021
THÔNG BÁO 
12:03 Thứ Bảy 06-03-2021
THÔNG BÁO 
SÁNG NGÀY 16.2.2021 ( NHẰM NGÀY MÙNG 5 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬU)
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LSVH DINH THẦY THÍM TỔ CHỨC LỄ TẢO MỘ THẦY THÍM  DÙ BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID - 19 NHƯNG VẪN CÓ HÀNG TRĂM DU KHÁCH GẦN XA ĐẾN DỰ ..