Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

          NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LAGI ĐÃ BAN HÀNH VĂN BẢN SỐ 3277/UBND-VHTT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2021. THEO ĐÓ, NĂM NAY KHÔNG TỔ CHỨC LỄ HỘI THEO HÌNH THỨC QUI MÔ LỚN MÀ CHỈ TỔ CHỨC LỄ CÚNG TÊ THU THEO TRUYỀN THỐNG. DO VẬY, BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM SẼ KHÔNG TỔ CHỨC ĐÓN DU KHÁCH ĐẾN THAM DỰ LỄ.

        KÍNH MONG QUÍ DU KHÁCH THÔNG CẢM ./.