Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

                           HIỆN NAY CẢ NƯỚC ĐANG TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RUT CORONA GÂY RA .
           
  
THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTT&DL, NGÀY 06/02/2020 CỦA BỘ VHTTDL, TỪ NGÀY 07/02/2020 CÁC DI TÍCH, DANH LAM THẮNG CẢNH, KHU ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG ĐỂ PHỤC VỤ NHÂN DÂN, DU KHÁCH VÀ PHẢI ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DO VI RUT 2019-nCoV GÂY RA.
          CĂN CỨ CÔNG ĐIỆN NÊU TRÊN, 
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM VẪN MỞ CỮA 24/24 ĐÓN KHÁCH ĐẾN THAM QUAN VÀ CÚNG VIẾNG BÌNH THƯỜNG.

          BAN QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA DINH THẦY THÍM XIN THÔNG BÁO ĐỂ QUÍ DU KHÁCH BIẾT. KHI NÀO CÓ THAY ĐỔI KHÁC, BAN QUẢN LÝ  SẼ THÔNG BÁO LẠI CHO DU KHÁCH. 

 
                                      XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN